با من از ماه بگو

بسم الله الرحمن الرحیم

مدادرنگی

فعلا 26 ساله

اهل کرج

 

خیلی خلاصه است، می دونم؛ اما بودن همین چند قطعه پازل هم بهتر از نبودنشه :)